Azerfon 3G və Ubuntu 11.04

Salam hamıya. Bu postda biz Azerfondan 3G modemi Linux Ubuntu 11.04 işlədəcəyik. Geyd edim ki, bu çox cətin məsələ deyil və bu məqalə sadecə bir manual kimi istifadə etmək olar. Gəlin başlayag.
Gnu/Linux və Unix əməliyyat sistemlərdə əsas vacib olan məqam — cür-bəcür xarici cihazların tanınmasıdır. İndiki zamanda bu boyük bir problem deyil, çünki əminlə demək olarki Gnu/Linux əksərriyət cihazları avtomatik olarag tapir.

Yoxlayırıg.
Bunun üçün simkartı USBmodemə salırıg və kompyuterin USB çıxışına salıb Terminalı açırıg.
Orada yıgırıg:
[biotin@biotin ~]$ dmesg

Nəticəsi:
....
[  423.693909] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[  429.025608] scsi 7:0:0:0: Direct-Access Vodafone  MMC Storage MMC  Sto PQ: 0 ANSI: 2
[  429.028697] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[  429.037568] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk


( Читать дальше )