CHMOD nə olan şeydi.?

CHMOD söz olaraq İngiliscə 'Change Mode' sözündən gəlməkdədir. Azərbaycan Türkcəsində 'Növünü Dəyişdirmə' olaraq çevrilə bilər.

CHMODdə üç ədəd permission, yəni icazə vardır:
* Bunlardan birincisi yazma icazəsini verən w (ingiliscə yazma mənasını verən write sözünün ilk hərfindən ilhamlanılmışdır),
* İkincisi oxuma icazəsini verən r (yenə ingiliscədə oxuma mənasını verən read sözünün ilk hərfindən ilhamlanılmışdır),
* Üçüncüsü isə tətbiq mənasını verən xdir (yenə ingiliscədə tətbiq mənasını verən execute sözünün ikinci hərfindən ilhamlanılmışdır). Burada oxuma və yazma icazələrinin mənaları çox açıqdır. Execute isə bir silsilə məzmununun çatıla bilər olması üçün lazımlı bir icazədir.


( Читать дальше )
  • +4
  • 20 декабря 2009, 21:42
  • AKO
  • 6