Soket.io . Приложения реального времени.

Как я и обещал, на этот раз я хочу рассказать вам об очень интересном протоколе под названием socket.io. С помощью этого протокола возможно с лёгкостью создавать кросбраузерные real-time приложения. Кросбраузерность в socket.io достигается за счёт использования различных транспортов передачи информации на сервер и с сервера в браузер.
Причём технология выбирается совершенно прозрачно и для клиента, и для сервера.

Транспорты выбираются в следующей последовательности:

 • WebSocket,
 • Adobe Flash Socket,
 • AJAX multipart streaming,
 • AJAX long polling,
 • Iframe(только в IE),
 • JSONP Polling,


( Читать дальше )

NodeJS - технология будущего.


Современные технологии не стоят на месте и с невероятной скоростью движутся вперёд. Одним из приятных творений прогресса стал NodeJS. Что же он из себя представляет?Node переносит V8 с клиентской машины на сервер, позволяя разработчикам строить серверные приложения теми же способами, которыми строится клиентская часть на JavaScript. Node построена на основе V8, интерпретатора (хотя можно назвать и компилятором) JavaScript с открытым исходным кодом, сердца браузера Google Chrome.

За счёт оптимизации и пребразования javascript в assembler, а затем в нативный машинный код, платформа позволяет достич нам больших скоростей. Основной парадигмой разработки является событийно ориентированное программирование. Все мы привыкли к событиям на десктопных программах, но понятия не имеем какие же события могут быть на серверной стороне? На первый взгляд это кажется непонятным, но немного наловчившись можно почувствовать истинную мощь этой парадигмы. Она открывает новые возможности. Всё, для чего раньше приходилось придумывать различные хаки и костыли — теперь делается интуитивно понятно и быстро.( Читать дальше )

Добавляем Google Maps на блог/сайт.


Собственно простой мануал.
Google давно уже не просто поисковик, а ресурс со множеством полезных фишек и интересных штучек.Одним из них являеться Google maps.Проект представляющий карты земной поверхности.Он имеет множество полезных настроек.Где это может понадобиться? Подаю идею, например, вы крупная фирма, которая оказывает услуги для иностранцев в виде представления им гостиниц на территории определенной страны или даже города.Поставив google maps на свою страницу вы, кроме того что указываете где находиться какой-нибудь отель или гостиница, чтоб иностранцы могли и знали как добираться, можете также указать различные метки, например цены за ночь. Уже не приходиться смотреть в огромные списки отелей и цен, нужно всего лишь выбрать страну, интерактивно увеличить масштаб, выбрать город и довольствоваться гостиницами в разных участках города. Кроме того можно поставить метки с указанием фото гостиниц.Как видите, примеров может быть очень много.


( Читать дальше )
 • +2
 • 11 апреля 2010, 14:49
 • Biotin
 • 4

AJAX nədir? Sadə nümunə.


Ajax barədə veb proqramlaşdırma haqda məlumatlı insanlar yəqin ki, çox eşidib. Son illər veb proqramlaşdırmada istifadə olunan ən önəmli nailiyyətlərdən biridir desək, yanılmarıq.

AJAX özü ayrıca proqramlaşdırma dili deyil, adın açmasından(«asynchronous JavaScript and XML»-termin kimi ilk dəfə 2005-ci ildə James Garret tərəfindən işlədilib. )göründüyü kimi XML və JavaScriptin asinxron işlədilməsindən doğan yeni texnologiyadır.
Əsas qayə səhifə bütöv yüklənmədən səhifədəki verilənlərin serverə ötürülməsi və uyğun emal olunmuş cavabın qəbuludur. Ən tanınmış saytlardan nümunə gətirək:
1. Facebook — Facebook demək olar ki bütövlüklə AJAX ilə «geyindirilib». Məktubların göndərilməsi, şərhlərin yazılması, səsvermələr, reklamlar, dəvətlər, paylaşım bölmələri və.s. AJAX əsasında işləyir. Yəni siz məlumatı səhifə bütöv yüklənmədən ötürür(məsəsən rəy,ismarış yazmaq) və qəbul edirsiniz(məsələn tanıyan biləcəyiniz dostlar siyahısı, online dostlar siyahısı və.s.)
2. Twitter — Bu saytda da AJAX-dan geniş istifadə olunub. Favorites, Direct Message, @Nickname linkləri, update düyməsi — bunlar hər biri AJAX ilə çalışır.

Nümunələr çoxdur, təbiidir ki, müasir veb saytların mütləq əksəriyyəti AJAX-dan istifadə etməyə məcburdurlar, çünki hazırda ona ideal alternativ yoxdur.
Mail servislər də bu texnologiyadan geniş istifadə edirlər, Azərbaycanda tanınan veb poçt saytlarından yalnız Mail.ru hələ də ənənəvi proqramından istifadə edir, onda AJAX-a aid nəyəsə rast gəldiyimi xatırlamıram. Əvəzində Hotmail, Gmail, Yandex Mail(neo version) və.s. saytlar başdan ayağa AJAX ilə çalışırlar.

İndi isə öz istifadə etdiyim, sadə bir AJAX loader nümunəsini sizlərlə paylaşıram. Bu nümunə verilən linkə tıkladıqda səhifənin istənilən zonasını reload edə, ordakı köhnə məlumatı, yenisiylə əvəz edə bilər, təbii ki bu zaman səhifənin bütöv təkrar yüklənməsinə gərək olmur.


( Читать дальше )
 • +4
 • 22 октября 2009, 10:01
 • Elliot
 • 2

Jquery-də düzəldilmiş gözəl bir fotoqalereya.Bu ünvanda baxa və yükləyə bilərsiniz.
 • +2
 • 19 октября 2009, 10:04
 • Elliot
 • 2

Web proqramlaşdırma - Nədən başlamalı?

Web proqramlaşdırmaya başlamaq istəyənlərə(proqramlaşdırma ilə məşğul olanlara aiddir təbii ki) bələdçi planım:

1. Front Page yaxud Dreamweaver proqramlarından birini install etməklə statik veb səhifələrin düzəldilməsi üzərində məşqlər.

2. HTML, CSS, JAVASCRİPT-i mənimsəməyə başlamaq. Dərslik kimi w3schools.com məsləhətlidir.

3. PHP, MYSQL, AJAX öyrənməyə başlamaq. Yenə də w3schools.com məsləhətlidir.

4. Hazır php, javascript classlar, css-lər yükləyib onların kodları üzərində çalışmalar.
phpclasses.org, mootools.net, free-css.com və.s. saytlar məsləhət görülür.
 • +2
 • 15 октября 2009, 16:25
 • Elliot
 • 31

Javascript - Email düzgünlüyünün yoxlanması

Bu sadə Javascipt koduyla FORMdakı email sahəsinin düzgün olub olmaması yoxlanılır, yeni başlayanlar üçün faydalı ola bilər:
1. Bu kodu səhifəyə əlavə etmək.
<script>

function validate(form_id,email_address) {
var reg = /^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;
var address = document.forms[form_id].elements.email_address].value;
if(reg.test(address) == false) {
alert(’Please, enter correct email’);
return false;
}
}
</script>


2. Səhifənizdəki FORMu bu kod ilə sinxronizə etmək:
<form id=”form_id” method=”post” action=”your_some_file.php” onsubmit=”javascript:return validate(’form_id’,'email’);”>
<input type=”text” id=”email” name=”email” />
<input type=”submit” value=”Submit” />
</form>