Парсер Google+ "GooglePlus Screapper"

Пока в Google не открыли API для Google+, люди выкручиваются как могут.
Вот и немецкий программист Фабиан Байнар написал класс на PHP, позволяющий получать данные из профилей пользователей, а так же их публичные посты.

Страница Google Plus Scrapper на GitHub

Чтобы скопировать исходники пишем
git clone https://github.com/FabianBeiner/GooglePlus-Scraper


Пример

( Читать дальше )

Поиск глюков в php скриптах на примере LiveStreet CMS

В один день на сайте под управлением LiveStreet отказались загружаться фотографии. Появлялось красное окно с ошибкой «Невозможно обработать файл, проверьте тип и размер файла».
Поиск по сайту проекта вывел на пост, где не вопрос пользователя не только не ответили, но и накидали минусов, когда он написал «жаль что всем пох».
Вообще в livestreet очень слабая документация и поддержка пользователей. Никогда не нравился их сайт и вообще этот движок.
Просто так сложилось исторически, что qwe.az работает на livestreet.
Короче говоря, есть ошибка и нужно найти её решение самому без помощи сообщества.


( Читать дальше )
 • +2
 • 27 января 2011, 09:38
 • baxi
 • 2

10 PHP Open Source redaktor

Komodo IDE (Windows, Linux, Mac)
PHP, Python, Ruby, Perl və Tcl, JavaScript, CSS, HTML və templatelər — RHTML, Template-Toolkit, HTML-Smarty və Django dəstəkli( Читать дальше )
 • +3
 • 09 апреля 2010, 09:38
 • Elliot
 • 21

NetBeans 6.8Хороших интегрированных средств разработки на данный момент не так уж и много.Cреди них бесплатных и удобных, с поддержкой нескольких языков программирования, очень мало.Но есть один продукт, успешный проект с открытым исходным кодом, разработанный кампанией Sun Microsystems — NetBeans.

( Читать дальше )
 • +2
 • 27 января 2010, 16:28
 • Biotin
 • 6

PHP-də istifadəçini müvəqqəti blok etmə

PHP-də yazdığım istifadəçini müvəqqəti blok etmə skriptini paylaşıram. Ümumən blok etmə veb server səviyyəsində həll olunası işdir, amma burada söhbət istifadəçini müvəqqəti blok etməkdən (soft block :) ) gedir.
Veb səhifənin üst hissəsinə paste edin:


session_start();

$cehd_sayi_limiti=60; // 1 deqiqe
$blok_muddeti=120; // 2 deqiqe
$carivaxt=time();


if (!isset($_SESSION["yoxlama_vaxti_ses"]))
  {
   $_SESSION["yoxlama_vaxti_ses"]=$carivaxt;
   $_SESSION["yoxlama_say"]=0;
  }

$_SESSION["yoxlama_say"]=$_SESSION["yoxlama_say"]+1;

if ($_SESSION["yoxlama_say"]>=$cehd_sayi_limiti)
{
if (($carivaxt-$_SESSION["yoxlama_vaxti_ses"])<=$blok_muddeti and ($carivaxt-$_SESSION["yoxlama_vaxti_ses"])!=0)
  {
   echo 'Siz qısa zaman ərzində normadan çox sorğu göndərdiniz, sayt sizin üçün yalnız '.$blok_muddeti.' saniyədən sonra aktivləşəcəkdir.'; die();
  }
 else 
  {
   $_SESSION["yoxlama_vaxti_ses"]=$carivaxt;
   $_SESSION["yoxlama_say"]=0;
  }

}
 • +4
 • 18 января 2010, 16:02
 • Elliot
 • 4

PHP class və sadə nümunə


PHP-də obyekt yönümlü proqramlaşdırmanın əsasında CLASS məntiqi dayanır. Class obyektin tərifidir, obyektin xassələrini, metodlarını təyin edir. Sadə nümunə gətirək: Məsələn qrafik qurmaq üçün bir ümumiləşmiş proqram hissəsi-class yazılır, daha sonra o klassdakı funksiyaların parametrlərinə müxtəlif qiymətlər ötürməklə obyekt təyin olunur: Temperatur-zaman qrafiki, sürət-zaman qrafiki və.s.( Читать дальше )
 • +2
 • 09 декабря 2009, 10:46
 • Elliot
 • 3

İnformasiyanın müəyyən İP-lərdən gizlədilməsi


Tutaq ki, siz veb səhifənizin müəyyən bir hissəsinin bir və ya bir neçə İP ünvanlarda görünməməsini istəyirsiniz. Bunun üçün aşağıda yazacağım və öz istifadə etdiyim kodu paylaşmaq istəyirəm. Məsələn fərz edək ki, 81.17.*.* IP ünvanlarından müəyyən mətni gizlətmək və ya onlara başqa kontent göstərmək istəyirsiniz.


$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
			
$mask=explode(".",$ip);
if ($mask[0]!=81 or $mask[1]!=17 )
{
//Göstərilən İP-lərdən gizlədilən informasiya buraya
echo 'Gizli info';
}
else
{
//
echo 'Əvəzedici məlumat';
}


Bu İP-lərə səhifəni tam fərqli görkəmdə göstərmək və ya səhifəni onlardan bütöv gizləmək üçün:( Читать дальше )
 • +3
 • 03 ноября 2009, 14:43
 • Elliot
 • 5