Ruby и Gmail.


Напишем программу на Ruby, которая даст возможность проверять почту за программной консолью, не пользуясь браузером или иными какими либо почтовыми приложениями. Ruby насколько динамичный язык, что покопавшись только в его мануалах и усвоив синтаксис языка, можно писать небольшие приложения.

Коротко о Ruby:
Ruby (англ. Ruby ['ɹu:bɪ] — «Рубин») — динамический, рефлективный, интерпретируемый высокоуровневый язык программирования для быстрого и удобного объектно-ориентированного программирования. Язык обладает независимой от операционной системы реализацией многопоточности, строгой динамической типизацией, сборщиком мусора и многими другими возможностями. Ruby близок по особенностям синтаксиса к языкам Perl и Eiffel, по объектно-ориентированному подходу — к Smalltalk. Также некоторые черты языка взяты из Python, Лисп, Dylan и CLU.
Ruby на Википедия.

В данном примере используеться обычный gem «net/pop» и пару строк программного кода. Но для начала надо активировать доступ pop в настройках gmail.


( Читать дальше )
  • +2
  • 20 сентября 2010, 22:20
  • Biotin
  • 4

PHP və MsSQL

Adətən php-də mysql bazaları işlədilir. Amma php-də eyni zamanda mssql bazalarını da eynilə mysql kimi işlətmək olar. Demək olar ki, PHP-də mysql-ə aid nə funksiya varsa, mysql-dəki «Y» hərfini «S» ilə əvəz edib mssql ilə işləmək olar. Məs: mssql_connect, mssql_num_rows və.s.

Əsas görülməli iş isə mssql-i php hostda işlək hala gətirməkdir. Bunun üçün aşağıdakı əməliyyatları etmək lazım:
1. PHP_MSSQL dll faylını yükləmək.
2. Hostdakı php.ini faylını tapıb(hər serverdə fərqli adda papkada ola bilir bu fayl, məsələn Vertrigo-da VertrigoServ\Php papkasında olur) faylın içindəki ";extension=php_mssql.dll" sətrindəki ";"-ü silib save etmək.
3. Serveri restart etmək.

Bununla php-mssql işlək hala gəlmiş olur.