PHP class və sadə nümunə


PHP-də obyekt yönümlü proqramlaşdırmanın əsasında CLASS məntiqi dayanır. Class obyektin tərifidir, obyektin xassələrini, metodlarını təyin edir. Sadə nümunə gətirək: Məsələn qrafik qurmaq üçün bir ümumiləşmiş proqram hissəsi-class yazılır, daha sonra o klassdakı funksiyaların parametrlərinə müxtəlif qiymətlər ötürməklə obyekt təyin olunur: Temperatur-zaman qrafiki, sürət-zaman qrafiki və.s.( Читать дальше )
  • +2
  • 09 декабря 2009, 10:46
  • Elliot
  • 3

İnformasiyanın müəyyən İP-lərdən gizlədilməsi


Tutaq ki, siz veb səhifənizin müəyyən bir hissəsinin bir və ya bir neçə İP ünvanlarda görünməməsini istəyirsiniz. Bunun üçün aşağıda yazacağım və öz istifadə etdiyim kodu paylaşmaq istəyirəm. Məsələn fərz edək ki, 81.17.*.* IP ünvanlarından müəyyən mətni gizlətmək və ya onlara başqa kontent göstərmək istəyirsiniz.


$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
			
$mask=explode(".",$ip);
if ($mask[0]!=81 or $mask[1]!=17 )
{
//Göstərilən İP-lərdən gizlədilən informasiya buraya
echo 'Gizli info';
}
else
{
//
echo 'Əvəzedici məlumat';
}


Bu İP-lərə səhifəni tam fərqli görkəmdə göstərmək və ya səhifəni onlardan bütöv gizləmək üçün:( Читать дальше )
  • +3
  • 03 ноября 2009, 14:43
  • Elliot
  • 5